Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pandemi sonrası süreçte eklenmiş olan bu oturumda anne adaylarının pandemisürecinde yapması gerekenler, hijyen kuralları, korunma yöntemleri ve risklerinyönetimi konuları ele alınmaktadır.
1) Covid-19 nedir?
2) Gebelik ve Covid-19
3) Kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Kayıt ol

Bu proje, “Toplum Merkezleri ve Yerel Inisiyatiflerin Desteklenmesi Yoluyla Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP)” projesi kapsamında Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından ortak finanse edilen ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tarafından yürütülen Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu (LIFT) tarafından finanse edilmiştir.

AID ULUSLARARASI DOKTORLAR DERNEĞİ © 2021. Tüm hakları saklıdır

İletişime geçin