Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Birinci oturum:

Eğitim programımızın ilk oturumunda gebelerimizin öncelikle kadın ve erkek üreme organlarını tanıyarak adım adım gebeliğin nasıl oluştuğu ve gebelik süresince kendilerinde meydana gelecek değişimler anlatılmaktadır. Böylece, eğitim sonunda anne adaylarımızda bir farkındalık oluşması ve bu bağlamda fiziksel ve psikolojik olarak gebeliğe hazır hale gelmeleri sağlanmaktadır.
1) Kadın-erkek üreme organları
2) Menstruel Siklus ve Gebelik Oluşumu
3) Gebelikte Annede Meydana Gelen Fizyolojik ve Psikolojik Değişiklikler
4) Gebelikte Günlük Yaşam
5) Gebelikte Oluşan Değişiklikler
6) Gebelikte Sık Karşılaşılan Sorunlar
7) Gebelikte Öneriler
8) Gebelik Kontrolleri


Kayıt ol